miércoles, 27 de abril de 2011

Els arxius patrimonials, situació actual i reptes de futur. Col·loqui internacional.

Els dies 1 i 2 de juny de 2011, la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona acollirà el col·loqui internacional Arxius patrimonials: situació actual i reptes de futur. Aquest col·loqui està organitzat pels integrants del projecte de recerca ARQUIBANC, que té com a principal objectiu localitzar, recuperar, organitzar i difondre arxius patrimonials i privats de Catalunya.

Aquesta trobada té com a objectiu fer un balanç de la situació en què es troben aquests arxius i de les actuacions que s’hi estan fent tant des de l’esfera de l’administració com des de la iniciativa privada.

Volem sentir els punts de vista i les propostes de tots els sectors implicats: investigadors, arxivers, propietaris... Veure les diferents iniciatives arxivístiques entorn d’aquests fons, tant les iniciatives públiques com també les privades. Volem analitzar la importància d’aquests arxius per a la historiografia, amb treballs que es basen exclusivament en la documentació patrimonial o que la utilitzen per completar altres tipus de fonts.

Sol·licitud de comunicacions

El col·loqui internacional Els arxius patrimonials té els eixos principals de debat següents:
  • Les intervencions arxivístiques en els fons conservats en mans privades
  • Els arxius patrimonials i la historiografia 
En aquest sentit, es poden enviar comunicacions sobre els temes següents:
  • Escriure Història amb els arxius patrimonials: Història agrària, Història de la família, Història econòmica, Història local, Història de les mentalitats, Història de la cultura,...
  • Escriure la història dels arxius patrimonials
  • Arxius patrimonials i polítiques de gestió arxivística: salvaguarda patrimonial, organització, difusió,...
  • L'accés als arxius patrimonials: eines, aspectes legals,…
  • La propietat d’un arxiu
Es poden enviar els resums de les comunicacions (màxim 2.000 caràcters) a arxiuspatrimonials@gmail.com fins el dia 20 de maig. 

martes, 18 de mayo de 2010

The Third International MARGOT Conference. The Digital Middle Ages: Teaching and Research

Els dies 16 i 17 de juny tres membres del projecte Arquibanc (Elena Cantarell, Mireia Comas i Daniel Piñol) participaran a la MARGOT Conference que organitza la Universitat de Columbia de Nova York. Enguany el títol d'aquesta tercera edició és Digital Middle Ages: Teaching and Research. Hi presentem una comunicació que porta per títol: Localization, recovery, arrangement and diffusion of Catalan private archives and documents.

miércoles, 12 de mayo de 2010

VIII Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas

Els propers dies 21 i 22 de juny se celebraran a la Universitat de Barcelona les VIII Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. El tema d'enguany són els registres.